• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

Gordana Jocić, urednica na radio Zlatoustom i mentor u projektu Eko info, održala je pripremnu radionicu 30. marta 2016. godine sa putnicima za Hanover. Razmatrali su se zadaci u Agendi i pripreme za zadatke koji nas tamo očekuju.
FOTOGALERIJA