• Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Prijatelji planete

  • Description slide 7

U okviru projekta Eko info "Nove veštine za kreativne mlade ljude" 30. marta u Paraćinu održan je sastanak projektnog tima Eko info sa predstavnicima NVO koje se bave ekologijom, radija Kanal M, i Tehnološke škole u Paraćinu. Tema sastanka je bila uspostavljanjei širenje mreže Eko info emisija u Regionu. Sastanku je prisustvovala Marina Sazdanović sociolog, novinar radija Kanal M, Andjelka Milanović ekolog, profesor u Tehnološkoj školi, Vladimir Janković predstavnik nevladinog sektora, Milan Gabarić menadžer projekta Eko info i Jasmina Čobanović mentor CEOOR-a. Na sastanku je dogovorena planirana dinamika obuke za mlade Eko novinare koja će se održati u Kragujevcu, kao i načini funkcionisanja eko emisije čiji autori bi bili učenici smera Zaštita čovekove sredine u Tehnološkoj školi. Opšti je zaključak da će uspostavljanje takve jedne mreže eko novinara podići svest mladih o značaju širenja informacija na temu zaštite čovekove sredine.